Nieuwswoordje

Beste bewoners, familie, vrijwilligers en personeel,

 

1 Januari, de dag waarop het begin van het nieuwe jaar wordt gevierd. Kinderen hebben de gewoonte hun versierde nieuwjaarsbrief met hun nieuwjaarswensen voor te lezen aan de ouders en aan de doopmeter en dooppeter. Wederzijdse gelukwensen en goede voornemens zijn gebruikelijk.  Ik wens eenieder alle succes om de goede voornemens voor 2020 waar te maken maar bovenal veel verdraagzaamheid en genieten van de kleine dinges des levens.  Men kan veel ‘groots’ wensen, maar het geluk zit vaak in kleine, dagdagelijkse, mooie, aangename en dankbare momenten met elkaar.

 

En in dit kader wil ik iedereen bedanken die zich extra zet om onze bewoners een gelukkige jaarovergang te bezorgen. Voor de personeelsleden staat een algemene personeelsvergadering op het programma, nl. op dinsdagavond 21 januari om onze werkingsdoelstellingen voor het nieuwe jaar 2020 te duiden, met erna een receptie als dank voor hun inzet de voorbije weken voor ons huis, onze bewoners en voor elkaar.

We wensen te bouwen aan een goede thuis voor onze bewoners waarbij we zoveel mogelijk hun vroegere gewoontes en keuzevrijheid respecteren. We wensen onze waar mogelijk af te stemmen op de bewoners.

 

Op 19 december zijn we samengekomen met de staf en hebben we het feestcomité terug in gang gezet in functie van het organiseren van de grote jaarlijkse huisfeesten in  2020: de ‘spinning’, de kaarting, het tuinfeest, de kaas- en wijnavond en de kerstmarkt.  De ‘spinning’ gaat door op 28 februari.  De overige data maken we binnenkort ook bekend.

 

Noteer alvast ook zondag 15 maart, dan doen we mee aan de grote open deur dag ‘Dag van de Zorg’. We zetten dan tussen 10 en 17u onze deuren open voor het grote publiek.

 

In januari staan er terug heel wat activiteiten gepland op elke woonwijk.  Ook komen de Ridders van de Orde van de Grote Beer zingen op 6 januari ter gelegenheid van 3 koningen.  Op 13 januari komen er leerlingen van de Paanderschool nieuwjaarsbrieven voorlezen en doen ze ook een activiteit samen met de bewoners. In de laatste week van januari organiseert onze kok Rik Notredame met zijn keukenteam een ‘steakfestijn’ op elke woonwijk.

 

En mag ik als laatste nog vragen aan elke bezoeker om de parking naast De Zonnewende te gebruiken indien de parking vooraan vol staat? We zien vaak dat men zich ‘foutief’ parkeert op de parking vooraan of dat de volledige parking aan de overkant van de Residentie Karel Van Mander ingenomen wordt, terwijl er toch nog enkele parkeerplaatsen open staan op de ruime parking naast ons gebouw. Veel bewoners van de Residentie Karel Van Mander zijn minder goed te been of verplaatsen zich met een rollator.  Dus bedankt in hun naam om niet te parkeren op hun parking.

 

We wensen jou alvast een

schitterend nieuw jaar toe!

 

 

 

We moeten niet alleen geven wat we hebben;

         We moeten ook geven wat we zijn.

 

                                                       Desiré-Joseph Mercier                                                                                                   

 Mieke Van Acker

 

Algemeen Directeur